Język polski
Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza- „Wyspy szczęśliwe”- podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego-+ ćwiczenia- wydawnictwo – Wiking

Język angielski
Jenny Pearsons- „LOOK! 3”- podręcznik- wydawnictwo-PEARSON
Dawid Todd- „LOOK!3”-zeszyt cwiczeń- wydawnictwo Pearson Longman.

Historia i społeczeństwo
Grzegorz Wojciechowski- ”Wczoraj i dziś”-podręcznik + ćwiczenia-wydawnictwo-Nowa Era- podręcznik + ćwiczenia

Matematyka
Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska- „Matematyka z kluczem”- wydawnictwo- Nowa Era

Przyroda
Joanna Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer- „Tajemnice przyrody”- wydawnictwo- Nowa Era

Muzyka
„ I gra muzyka” – Nowa Era / nr dop. 569/2012/

Plastyka
Jadwiga Lukas- „ Do dzieła”- podręcznik na 3 lata – wyd.Nowa Era