MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR odbył się 15 marca 2018 i wzięło w nim udział 201 uczniów /z klas II –VII uczestniczyło 173 uczniów, a z klas gimnazjalnych II i III – 28 uczniów/


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i jak zawsze zapraszamy do licznego udziału w konkursach matematycznych w przyszłym roku szkolnym. 


Szkolny Opiekun Konkursu Kangur

Aleksandra Jaworska