Szkolne Koło Przyjaciół Ziemi Brzeskiej , działające w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. I. Łukasiewicza w Brzesku, zostało powołane do życia decyzją Rady Pedagogicznej z dnia  09.11.2000 roku z inicjatywy mgr Urszuli Gawendy i mgr Marii Kieć.  Posiada własną nazwę,  znak i regulamin.

Przez wszystkie  lata   działalności członkowie Koła poszerzali wiedzę o swojej miejscowości i województwie, zbierali informacje, poznawali  ludzi zasłużonych dla regionu, kultywowali  tradycje i zwyczaje regionalne, uczestniczyli w imprezach organizowanych na terenie miasta i gminy.

Okazją do sprawdzenia zdobytych  w ten sposób wiadomości jest organizowany co roku

Konkurs Wiedzy o Ziemi Brzeskiej pod hasłem: Czy znam moje miasto?

24 marca 2010 roku uczniowie klas 3 i 5 spotkali się na jubileuszowym 10 Konkursie  Wiedzy o Ziemi Brzeskiej. Było to wydarzenie szczególne, bo wiązało się z obchodami 625-lecia miasta i 25-lecia naszej szkoły.

W związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej , 1 maja 2004 roku, Szkolne Koło Przyjaciół Ziemi Brzeskiej organizuje również konkurs dla uczniów klas 6 pod tytułem Poznajemy kraje Unii Europejskiej.

Członkowie Koła pod kierunkiem mgr Sz. Smolenia przyczynili się  także do otrzymania przez naszą szkołę certyfikatu CIVIS ET PATRIA za realizację projektu pod hasłem Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna.

Dzięki finansowemu wsparciu  ze strony PGNiG w roku szkolnym 2012/2013  udało się

zrealizować wiele ciekawych działań mających na celu popularyzację wiedzy na temat naszego regionu  wśród uczniów i budzenie postaw patriotycznych.

Dzięki życzliwości Pani Cecylii Jabłońskiej, Członkowie SKPZB uczestniczą także w  wykładach popularyzujących wiedzę na temat naszej małej ojczyzny organizowanych przez

Uniwersytet Trzeciego Wieku .

W marcu 2015 r., dzięki uprzejmości administratora strony brzesko.ws , Pana Zbigniewa Stósa i Pana Marka Sukiennika, w PSP nr 2 przygotowano wystawę  pt. Brzesko i okolice na starych pocztówkach.

{gallery}pocztowka{/gallery}