Ogłaszamy II edycję szkolnego konkursu z języka angielskiego dla uczniów klas 4-5 oraz 6-7 “Your English Challenge”. Konkurs będzie składał się z części leksykalno-gramatycznej (słownictwo i gramatyka w oparciu o podręczniki do języka angielskiego do klas 4-5 oraz 6-7), a także części kulturowej (opartej na podstawie wybranych materiałów dotyczących wiedzy o krajach anglojęzycznych).

Cele konkursu: Pogłębianie wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz rozwijanie umiejętności językowych.

Data konkursu:
8 marca 2018 (klasy 4-5) – godz. 9.00
9 marca 2018 (klasy 6-7) – godz. 9.00

Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego

UWAGA! Zgłoszenia proszę kierować do nauczycieli języka angielskiego uczących w danej klasie do dnia 28 lutego 2018.

Materiały dotyczące części kulturowej konkursu:
1) Klasy 4-5: http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/countries/unitedstates.html
2) Klasy 6-7: https://www.rd.com/culture/america-fascinating-facts/

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!