Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne zaprasza uczniów po odbiór świadectw i nagród w dniu 26.06.2020r. zgodnie z harmonogramem.

Uczniów klas VIII, kończących szkołę, pożegnamy na sali gimnastycznej. Zapraszamy na wyznaczoną godzinę i zaopatrzenie się w maseczki.
Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (bezpieczny odstęp, dezynfekcja rąk).

Uczniów klas I-VII zapraszamy po odbiór świadectw zgodnie z harmonogramem.
Z  wychowawcą będzie mógł się spotkać każdy uczeń osobno (bez rodziców) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk). Wychowawca w ramach spotkania z uczniami wyznaczy każdemu z nich indywidualną godzinę.

Odebranie świadectw będzie również możliwe od poniedziałku 29.06.2020r.,
w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w godzinach 9.00-13.00

HARMONOGRAM – zakończenie roku szkolnego 2019-2020