Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
im. Ignacego Łukasiewicza
w Brzesku

       Zakończenie  roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas ósmych odbędzie się 25 czerwca 2021r.
w sali gimnastycznej.

o godzinie 8:00    klasy VIIIa i VIIIb

o godzinie 9:00    klasy VIIIc i VIIId

         Po części oficjalnej uczniowie odbędą spotkania  ze swoimi wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.

          Dzieci i młodzież z pozostałych klas spotykają się z wychowawcami w wyznaczonej sali, z zachowaniem reżimu sanitarnego i bez udziału rodziców.

Szczegółowa informacja:harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020-2021