Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (łóżko wodne i tablica interaktywna)

Dotyczy: Zakup i dostawa (loco Zamawiający) fabrycznie nowego sprzętu TIK: Drukarki i radioodtwarzacza CD w ramach realizacji projektu „PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC”- wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa (loco Zamawiający) fabrycznie nowego sprzętu TIK: Drukarki i radioodtwarzacza CD w ramach realizacji projektu „PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC”- wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zakup i dostawa (loco Zamawiający) fabrycznie nowego łóżka wodnego z podstawą muzyczną do Sali doświadczalnej świata oraz tablicy interaktywnej w ramach realizacji projektu „PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC”- wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkola

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.