Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „PRZEDSZKOLE BEZ GRANIC”- wysokiej jakości edukacja w nowych oddziałach przedszkolnych w OWP przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku, RPMP.10.01.02-12-0163/17. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.

 

Powołanie komisji

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2 formularz ofertowy

Załącznik nr.2a

Załącznik nr.3 – oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr.4

Załącznik nr.5 – projekt umowy

Załącznik nr.1 do umowy

Załącznik nr.2 do umowy

Protokół z wyboru oferenta

Zawiadomienie o wyborze