W dniu 12 listopada 2019 r. odbędą się zebrania wywiadowcze z rodzicami według następującego harmonogramu:

Klasy 1 – 3 o godzinie 1600

Klasy 4 – 8 o godzinie 1700