Szanowni Państwo

W dniach od 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. ulega zmianie organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

 

a. przedszkole pracuje stacjonarnie zgodnie z obowiązującym planem zajęć;

b. uczniowie oddziałów Ia, Ib, Ic, Id, IIa, IIb, IIc, IId w dniach od 26.04. do 28.04.2021 pracują stacjonarnie zgodnie z obowiązującym planem zajęć;

c. uczniowie oddziałów IIe, IIf, IIIa, IIIb, IIIc, IIId IIIe w dniach od 29.04. do 30.04.2021 r. pracują stacjonarnie zgodnie z obowiązującym planem zajęć;

d. w pozostałe dni zajęcia realizowane są zdalnie;

e. uczniowie oddziałów IV – VIII w dniach od 26.04. do 30.04.2021 r. pracują zdalnie zgodnie z obowiązującym planem zajęć;

f. świetlica pracuje zgodnie z harmonogramem w trybie stacjonarnym;

g. stołówka pracuje bez zmian i dedykowana jest dla dzieci uczących się stacjonarnie.

2. Opieką świetlicową zostają objęte dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach oraz dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, na wniosek rodzica o objęcie ich dzieci opieką.

3. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć w domu. Dyrektor wyraża zgodę na podstawie wniosku rodzica o potrzebie takich zajęć i opinii wychowawcy oddziału.